انتشار اولین تریلر انیمیشن Cars جدید دیزنی و پیکسار

پیکسار و دیزنی اولین تریلر انیمیشن Cars on the Road را منتشر کردند که در پایان تاریخ پخش این انیمیشن سریالی مشخص شده است.

By admin