ادامه افت تعداد بازیکن های بازی های اکتیویژن

به‌تازگی شرکت اکتویویژن گزارش افت تعداد بازیکنان فعال ماهانه و عملکرد مالی خود در سه‌ماهه‌ی دوم سالی مالی ۲۰۲۲ را اعلام کرد.

By admin