آخر هفته چه فیلمی ببینیم: از Mr. Holland's Opus تا Margaret

چهار اثر انگلیسی‌زبان که با محوریت تغییر جدی زندگی شخصیت‌ها جلو می‌روند، تشکیل‌دهنده این مقاله معرفی فیلم سینمایی هستند.

By admin