سخنگو و نایب رییس کمیسیون فرهنگی گفت: باید در مدیریت شهری تهران و سازمان تبلیغات اسلامی به منظور ارائه خدمات بهتر در نمایشگاه عطر سیب در محرم سال آینده برنامه ریزی دقیق تری صورت بگیرد تا بتوانیم به هیئات بیشتری خدمات رسانی کنیم.

By admin