دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: دادستانی قزوین در راستای احیاء حقوق عامه و در اجرای ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری به توقیف خودروها در تصادفات جرحی ورود کرده و در همین راستا دستورالعمل “عدم توقیف خودرو در تصادفات جرحی و نحوه اقدام ضابطین عام” به فرماندهی انتظامی استان قزوین ابلاغ شد و اجرایی می‌شود.

By admin