نماینده ویژه رییس جمهور در امور افغانستان تاکید کرد: پس از درگیری امروز در منطقه ‌هیرمند، جلسه‌ای با حضور نماینده جمهوری اسلامی و وزارت دفاع حکومت سرپرست افغانستان تشکیل شد.

By admin