عدم تمرکز بازی Skull and Bones یوبیسافت روی روایت داستانی

به‌گفته‌ی کارگردان Skull and Bones، تمرکز اصلی این بازی روی داستان نخواهد بود.

By admin