گجت نیوز

بهترین نیمه هادی جهان

بر اساس نتایج تحقیقات اخیر، بور آرسنید مکعبی با خواص الکتریکی و حرارتی فوق‌العاده خود، بهترین نیمه هادی جهان است. آیا این ساختار قادر به اتمام سلطه سیلیکون بر بازار نیمه رساناها خواهد بود؟ سیلیکون یکی از فراوان‌ترین عناصر روی کره زمین است. این ماده نیمه رسانا در خالص‌ترین فرم خود تبدیل به پایه اصلی …

نوشته سیلیکون را فراموش کنید؛ محققان MIT، بهترین نیمه هادی جهان را کشف کردند اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.

By admin