این روزها در سطح شهر هزاران کالا از جایی به جای دیگر منتقل می شوند و به آدرس مقصد ارسال می شوند.به خصوص اینکه این روزها ویروس کووید 19 یا همان کرونا شیوع بیشتری پیدا کرده است و باید مراقبت های بهداشتی را همچنان ادامه دهیم و ماسک را روی صورتمان نگه داریم! اکثر ما …
نوشته سبک ترین باکس موتور ، برای حمل و نقل راحت تر ! اولین بار در پلازا. پدیدار شد.

By admin