رونمایی از دشمن هولناک تازه بازی The Callisto Protocol

گلن اسکافیلد، کارگردان The Callisto Protocol یک تصویر تازه از بازی را به اشتراک گذاشت که یکی از دشمنان متعدد این محصول ترسناک بقامحور را نشان می‌دهد.

By admin