بازگشت Hyper Mode به بازی Dying Light 2 Stay Human

استودیوی بازی‌سازی تکلند اعلام کرد حالت Hyper Mode را بار دیگر به بازی Dying Light 2 Stay Human اضافه کرده است.

By admin