انتشار تریلر جدید سریال جنگ ستارگان با نام Andor | تغییر زمان پخش

لوکاس فیلم امروز تریلر جدید و رسمی سریال Andor را منتشر کرده و در پایان از عقب افتادن زمان شروع پخش این سریال از دنیای جنگ ستارگان خبر داده است.

By admin