مرحله دوازدهم اردوی تیم ملی کاراته بانوان از امروز در مجموعه شهید کبگانیان تهران آغاز شد.

By admin