دبیر کل سازمان ملل خواستار خویشتن‌داری معترضان عراقی و اتخاذ تدابیر فوری برای برقراری آرامش در این کشور شد.

By admin