تست کرونای چهار بازیکن تیم امید ایران که تست قبلی شان مشکوک بود به همراه دو بازیکن باشگاه استقلال که از ترکیه بازگشته بودند، منفی شد.

By admin