همواره انتخاب نرم افزار پارتیشن بندی از دغدغه‌های بسیاری از کاربران بوده و دلیل این امر هم حساسیت داده‌های سیستمی برای کاربران است. مسئله نرم افزار پارتیشن بندی بدون حذف اطلاعات بویژه در گذشته که نرم‌افزارهای کمتری با این ویژگی معرفی می‌شد بیشتر جلوه می‌کرد.
نوشته معرفی 10 نرم افزار پارتیشن بندی ؛ بهترین برنامه های پارتیشن بندی کدام هستند؟ اولین بار در پلازا. پدیدار شد.

By admin