دیدن استوری بدون سین خوردن در اینستا امکان‌پذیر نیست. روش‌هایی وجود دارد که می‌توانید به‌صورت موقتی، سین خوردن را عقب بیاندازید ولی به‌طور کلی روشی برای مشاهده استوری بدون سین خوردن وجود ندارد. همه می‌دانیم که هنگام مشاهده استوری دیگران، آن‌ها می‌توانند نام کاربری ما را در فهرست کسانی که استوری را مشاهده کردند، ببینند. …
نوشته مشاهده استوری اینستاگرام بدون سین شدن امکان پذیر است؟ اولین بار در پلازا. پدیدار شد.

By admin