حذف تصاویر امتیاز‌ها و جوایز بازی ها از استیم

از ۱۰ شهریور (۱ سپتامبر)، تصاویر بازی‌ها در استیم نمی‌توانند شامل نمرات بررسی‌ها، جوایز اهداشده به یک اثر و اشاره به تخفیف باشند.

By admin