داشتن یک اسپیکر مناسب می‌تواند لحظه‌های شیرینی برای ما فراهم آورد. شنیدن موسیقی مناسب حال و هوایی که داریم؛ افزون بر بالا بردن عملکرد و توانایی مغز، سبب می‌شود کمتر احساس تنهایی کنیم. گرچه برخی شنیدن با هدفون را ترجیح می‌دهند؛ اما اسپیکر می‌تواند گزینه مناسب‌تری باشد. هم آسیب کمتری به شنوایی شما خواهد رسید […]

By admin