احتمال رهبری گروهی از مهاجمان مقبره توسط لارا کرافت در Tomb Raider جدید

به نظر می‌رسد اطلاعاتی از نسخه بعدی بازی Tomb Raider فاش شده است که براساس آن لارا کرافت رهبری گروهی از مهاجمین مقبره را بر عهده خواهد داشت.

By admin