هانسل زاپاتا، بازیکن 27 ساله کلمبیایی وارد ایران شد تا در صورت موفقیت در تست‌های پزشکی با تیم آلومینیوم اراک قرارداد امضا کند.

By admin