بر اساس اعلام پیشین روسیه از روز چهارشنبه هفته گذشته صادرات گاز به اروپا را بار دیگر کاهش داد.

By admin