کاندیدای انتخابات فدراسیون فوتبال گفت: «نفوذ» علاوه بر حوزه‌های دیگر در فوتبال هم وجود دارد.

By admin