پیوستن مدیر نوآوری سابق Assassin’s Creed به تنسنت

اشرف اسماعیل، توسعه‌دهنده‌ی سابق یوبیسافت برای کار روی یک بازی تازه به شرکت چینی تنسنت پیوست.

By admin