نتایج عملکرد کارت‌ های گرافیک RTX 4080 و RTX 4070 در بنچمارک 3DMark

Kopite7kimi اعداد و ارقام مربوط‌به عملکرد مورد انتظار کارت گرافیک‌ RTX 4080 و RTX 4070 را در بنچمارک 3DMark Time Spy منتشر کرده است.

By admin