گجت نیوز

سرمایه گذاری سامسونگ

سامسونگ قصد دارد با هدف احداث تاسیسات جدید توسعه و ساخت چیپ‌ها، سرمایه گذاری هنگفت دیگری را در دو شهر از ایالات تگزاس آمریکا انجام دهد. بر اساس اسناد ثبت شده در آرشیو فرمانداری ایالت تگزاس کمپانی سامسونگ قصد دارد ظرف بیست سال آینده رقمی بالغ بر 200 میلیون دلار را با هدف توسعه چیپ‌ها …

نوشته مقدار سرمایه گذاری سامسونگ برای توسعه و بهبود چیپ‌ها، مغز شما را منفجر می‌کند اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.

By admin