مدت زمان بازی انحصاری Scorn مشخص شد

به‌تازگی مشخص شد که کاربرها برای تمام کردن بازی Scorn به چند ساعت زمان نیاز دارند.

By admin