تاخیر زمان عرضه بازی Season: A Letter to the Future تا سال ۲۰۲۳

با اعلام استودیو Scavengers، زمان انتشار بازی Season: A Letter to the Future تا سه‌ماهه‌ی اول سال ۲۰۲۳ به تأخیر افتاد.

By admin