وزیر بهداشت در جریان سفر به استان همدان و در جلسه شورای اداری شهرستان درگزین از تصمیم جدید دولت با هدف تقویت صنعت دارو و تولید تجهیزات پزشکی خبر داد و گفت: دیروز در جلسه هیات دولت تصویب شد که کاهش مالیات بر ارزش افزوده در مورد واردات مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی در قالب لایحه به مجلس ارائه شود.

By admin