بازیکن جدید سپاهان از پیوستنش به این تیم ابراز خرسندی کرد.

By admin