وزیر کشور که از صبح پنج‌شنبه به صورت میدانی بر روند امداد رسانی به سیل زدگان محله امام زاده داوود (ع) نظارت دارد؛ گفت: روند امداد رسانی به مردم سیل زده ادامه دارد.

By admin