ده‌ها تظاهرات‌کننده عراقی پس از تجمع در میدان «التحریر» بغداد، وارد منطقه سبز و سپس پارلمان شدند.

By admin