گجت نیوز

پایان اینستاگرام

در حال حاضر اینستاگرام با اشتراک گذاری ویدیو و رقابت با پلتفرمی مثل تیک تاک وارد چالش شده است. آیا با این اقدامات پایان اینستاگرام نزدیک است؟ اگر بگوییم در حال حاضر اینستاگرام مرحله پر فراز و نشیبی را پشت سر می‌گذارد، اغراق نکرده‌ایم. از رقابت با تیک تاک و نوآوری هماهنگ با تغییر رفتار …

نوشته پایان اینستاگرام می‌تواند نزدیکتر از آنچه فکر می‌کنید باشد اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.

By admin