گجت نیوز

ماه

ناسا باید از امنیت فضانوردان مطمئن شود و به همین علت مکانی را برای فضانوردان روی ماه در نظر گرفته است که آن‌ها را از خطرات در امان نگه دارد. ناسا برنامه‌های بلندپروازانه‌ای برای فرستادن مجدد فضانوردان به کره ماه دارد؛ اما قبل از فرستادن انسان‌ها به ماه باید از امنیت آن‌ها اطمینان حاصل کرد. …

نوشته ناسا مکانی که فضانواردان روی ماه در امان هستند را مشخص کرد اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.

By admin