ساخت یک بازی چندنفره در ژاپن فئودال توسط اعضای سابق سی دی پراجکت رد

استودیوی Dark Passenger که توسط اعضای سابق سی‌دی پراجکت رد تأسیس شده است، یک بازی چندنفره در ژاپن فئودال را خواهد ساخت.

By admin