انیمه The World's Finest Assassin | تناسخ آرزوها در دنیای جادو

بررسی انیمه تناسخ بهترین قاتل جهان بیشتر از هر چیز تمایل سازنده‌ها به سلیقه‌ی بخش قابل توجهی از نسل جدید طرفداران انیمه را گوشزد می‌کند.

By admin