وزیر امور خارجه کشورمان گفت: ما آمادگی خود را برای کمک به جامعه جهانی برای خروج از بحران جاری انرژی و مقابله با تهدیدات مربوط به ناامنی غذایی اعلام کرده‌ایم. موقعیت ممتاز مواصلاتی و ترانزیتی ما در خدمت بازارهای مصرف است.

By admin