سرپرست وزارت خارجه دولت موقت طالبان و هیأت همراه وی در حاشیه کنفرانس بین المللی تاشکند با نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان دیدار کردند.

By admin