معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه بر تسریع در عملیاتی‌سازی پروژه قطار سریع‌السیر تهران – قم – اصفهان در دیدار با استاندار اصفهان تاکید کرد.

By admin