وزیر امور خارجه تاکید کرد:‌ کویت همگام با دیگر کشورهای همسایه، دیدگاه مثبتی را در مورد تقویت مناسبات منطقه‌ای دنبال می‌کند و ایران نیز دست دوستان و همسایگان خود را به گرمی می‌فشارد.

By admin