در حاشیه بازی تدارکاتی امروز سپاهان و در بین دو نیمه، محمدرضا ساکت مدیرعامل باشگاه سپاهان اصفهان، با اکمل‌ فایک ساریالی‌ اوغلو مدیر باشگاه استانبول‌اسپور ترکیه دیدار کرد.

By admin