واردات قطعات الکترونیکی از چین سال های متمادی است که در ایران انجام می گیرد. ما برای تولید بسیاری از لوازم نیاز به استفاده از قطعه های الکترونیکی داریم که کشور چین در اختیار ما قرار می داده است. در این میان، شرکت های تجاری زیادی نیستند که توانسته باشند با توجه به شرایطی که کشور …
نوشته واردات قطعات الکترونیکی از چین به صورت مستقیم و بی واسطه اولین بار در پلازا. پدیدار شد.

By admin