فروش مجموعه Mega Man به ۳۸ میلیون نسخه رسید

کپکام در گزارش مالی اخیر خود اعلام کرد که فروش مجموعه Mega Man به ۳۸ میلیون نسخه رسیده است.

By admin