رکوردشکنی MultiVersus در بین بازی‌ های برادران وارنر

بازی رایگان MultiVersus توانسته است بیشترین بازیکن همزمان فعال در استیم در بین بازی‌های‌ شرکت برادران وارنر را ثبت کند.

By admin