تربیت اژدها در بازی واقعیت افزوده House of the Dragon: DracARys

یک ماه قبل از عرضه پیش‌درآمد سریال Game of Thrones، از بازی واقعیت‎‌افزوده آن با نام House of the Dragon: DracARys رونمایی شد.

By admin