آخر هفته چی بازی کنیم: از Two Point Hospital تا شوتری لاوکرفتی

در این قسمت از مقاله‌های آخر هفته چی بازی کنیم، سراغ یک تجربه مدیریتی بامزه رفتیم و یک شوتر ترسناکِ الهام‌گرفته از آثار لاوکرفت هم داریم. 

By admin