گجت نیوز

فینوهک

رویداد رقابتی فینوهک در چهار حوزه ولث‌تک (WealthTech)، اینشورتک (InsurTech)،‌ رگ‌تک (RegTech) و پرداخت (PayTech) و براساس حل چالش‌های روز فین‌تک، توسط شرکت توسعه کسب‌و‌کارهای نوگرای تجارت (تکنوتجارت) و مرکز نوآوری فینووا برگزار می‌شود. فینوهک رویدادی رقابتی در حوزه فینتک با پیام «یک چالش بردار و با سرمایه گذار دست بده» است که در آن …

نوشته یک چالش بردار و با سرمایه گذار دست بده؛ فینوهک، رویدادی برای حل چالش‌های روز فین‌تک اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.

By admin