گجت نیوز

کاردانو

کاردانو موفق شده پنج سال گذشته را بدون قطعی پشت سر بگذارد. این در حالی است که مهمترین رقیب آن سولانا طی یک سال 6 مرتبه از دسترس خارج شده است. بعد از ظهور اتریوم به عنوان اولین بلاک چین کاربردی مخصوص ساخت و اجرای قراردادهای هوشمند، بسترهای متعددی برای رقابت با آن ایجاد شدند. …

نوشته شبکه کاردانو با 1760 روز فعالیت بدون قطعی رکورد زد اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.

By admin