اعلام تاریخ شروع پخش فصل ششم انیمه My Hero Academia

شبکه Funimation سرانجام تاریخ شروع پخش فصل ششم انیمه My Hero Academia را تایید و اعلام کرده است.

By admin