صادرات سالانه کالاهای عربستان سعودی در ماه می سال ۲۰۲۲ با ۸۳.۴ درصد افزایش به ۱۴۴.۱ ریال رسید. این رقم در می سال ۲۰۲۱، ۷۸.۶ میلیارد ریال بود.

By admin